xing icon Tehnic: +40 786.87.71.33 | Vanzari: +40 786.87.71.44
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Shop
Contact Pentru mai multe informații despre acest subiect sau pentru a primi o ofertă individuală, utilizați formularul de contact.

Condiţii comerciale generale ale Societatii Medialine Eurotrade SRL, Bucuresti

Ediţia: 14.04.2016
Medialine Eurotrade SRL ( numita in continuare Medialine ) este un Provider de Servicii IT din Romania. Medialine este inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/7924/2016, platitoare de TVA RO 14747554 cu cont deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Dorobanti, Bucuresti, IBAN RO49 RZBR 0000 0600 0261 0751. Conform statutului, Medialine Eurotrade SRL isi desfasoara activitatea conform Termenilor si Conditiilor descrisi in prezentul document.§ 1 Domeniu material de aplicare
Următoarele condiţii sunt valabile pentru achiziţia de componente IT incluzand echipamente de telecomunicatii si componente hardware, pentru achizitii si inchirieri de aplicatii, pentru întreţinerea pe perioada termenului de garanţie precum şi pentru alte servicii stabilite prin convenţii.

§ 2 Domeniu de aplicabilitate
Condiţiile noastre comerciale sunt valabile în mod exclusiv. Condiţii comerciale contrare ale partenerilor noştri contractuali sau a terţilor sunt aplicabile numai în cazul în care ne
exprimăm acordul în mod explicit în scris cu privire la aplicarea acestora. În cazul în care clientul nostru nu este de acord cu aceasta, va trebui să transmita imediat o sesizare în scris în acest sens.

În acest caz ne rezervăm dreptul de a retrage oferta sau de a rezilia contractul, fără a se putea ridica orice pretenţie împotriva noastră. Prin acesta refuzam in mod explicit orice referinta la conditiile comerciale generale prezentate in documentele clientului.
Condiţiile noastre comerciale sunt valabile şi referitor la toate tranzacţiile viitoare ce se vor derula cu clientul, chiar dacă nu se va face din nou referire explicită la acestea.

§ 3 Încheierea contractului
Toate ofertele noastre sunt deschise şi nu creează angajamente. Convenţii verbale, modificări şi completări precum şi rezilierea contractului vor fi stabilite în scris. Nu sunt
constituite alte convenţii sau înţelegeri verbale sau scrise dintre părţi, ce fac referire la acest contract sau la clauzele stabilite prin acesta. Alte intelegeri verbale sau scrise intre parti, legate de acest contract sau de unul dintre obiectele stabilite in el, nu exista. Ne rezervăm dreptul la rectificarea erorilor. În plus, din punct de vedere al serviciilor Hosting, sunt valabile condiţiile comerciale generale aferente serviciilor Hosting. Durata minimă de valabilitate a contractului pentru serviciile Hosting este de regulă 12 luni.§ 4 Preţuri şi condiţii de plată
Preţul de achiziţie va fi achitat net, fără reduceri, la ridicarea produselor. Plata se va face intodeauna prin transfer bancar, numerar sau prin ordin de plată certificat de bancă direct la preluarea mărfurilor. La acest preţ se adaugă taxa legală pe valoarea adăugată, cu excepţia cazurilor în care se stabileşte în mod diferit.
Suntem îndreptăţiţi ca la încheierea contractului să solicităm un avans rezonabil de 35% din preţul de achiziţie pentru excutarea contractului.
Ne rezervăm dreptul ca în cazul contractelor, pentru care s-a stabilit un termen de livrare de mai mult de patru luni, să majorăm preţurile corespunzător creşterilor de tarife survenite pe parcurs – de ex. creşteri de salarii sau preţuri de materiale, majorarea preţurilor de către furnizori. În cazul în care majorarea depăşeşte preţul convenit cu mai mult de 10%, cumpărătorului i se acordă dreptul de a se retrage din contract, respectiv de a denunţa contractul. Serviciile de service şi de consultanţă (în cazul în care nu se convine altfel) vor fi facturate pe baza de unităţi de timp. Cantitatea minimă achiziţionată per operaţiune de service este astfel 20 minute respectiv 2 unităţi de service, calculate conform listei de preţuri în vigoare. Clientul va avea drept la compensare sau reţinere faţă de solicitările noastre numai în cazul în care contrapretenţiile sale sunt stabilite ca fiind de necontestat sau valabile de drept.§ 5 Termene de livrare, întârzieri la livrări, expediere, asumarea riscurilor, transferul riscurilor, costuri de deplasare, denunţare
Termenele sau perioadele de livrare, în general, nu creează obligativitate. Avem dreptul de a efectua livrări parţiale atunci când aceasta nu afectează functionalitatea produsului în scopul prevăzut prin contract şi este rezonabil pentru client. Forţa majoră sau alte evenimente – e.g. dificultăţi de procurare a materialelor survenite ulterior, deranjamente de funcţionare, greve, interdicţii de acces, rebuturi survenite fără vinovăţie proprie la o piesă importantă sau alte întârzieri fără vină apărute la fabricarea unor componente esenţiale din cadrul livrărilor, întârzieri la transport, dispoziţii ale autorităţilor, etc., care ne împiedică, fără a ne face vinovaţi, să respectăm termenele şi perioadele de livrare convenite, prelungesc aceste termene şi perioade cu durata împiedicărilor respective. Riscul este transferat asupra clientului din momentul în care coletul părăseşte firma noastră. Transportul se va realiza pe cheltuiala cumpărătorului. În cazul în care livrarea se efectuează prin intermediul unuia dintre tehnicienii noştri de sistem în asociere cu o instalare la faţa locului, realizată de regulă contra cost, atunci costul de transport nu va fi achitat de client. În acest caz se vor factura, numai la intervenţii la faţa locului, costurile de deplasare în cuantum de 2 × 0,50€ per kilometru dintre sediul firmei din Bucuresti şi locul de intervenţie, la care se adaugă, pentru durata deplasării, tariful orar al tehnicianului. La calcularea distanţei în kilometri sunt utilizate hărţile digitale ale firmei Google Maps, în ultima versiune valabilă. În cazul în care intervine necesitatea majorării costurilor de deplasare ca urmare a creşterii costurilor de operare a autovehiculelor (de ex. creşterea preţului la benzină), atunci firma Medialine va avea dreptul să aplice aceste majorări, cu un termen de preaviz de o săptămână. Atunci când expedierea este întârziată ca urmare a unor circumstanţe datorate clientului, riscurile sunt transferate asupra acestuia din momentul comunicării referitoare la disponibilitatea de expediere; la cererea şi pe cheltuiala clientului oferim asigurarea mărfurilor împotriva avariilor cauzate de furt, deteriorare in timpul transportului, foc şi apă. In cazul in care clientul este o persoana juridica acesta se poate retrage din contract doar in cazul in care intervin abateri contractuale ca urmare a neglijentei grave a furnizorului. Când clientul se retrage din contract ulterior încheierii acestuia, el va trebui, pe lângă achitarea integrală a prestaţiilor deja îndeplinite, sa achite o despăgubire în cuantum de 80% din valoarea contractuală nerealizată. In cazul renuntarii sau amanarii de catre client la o intalnire planificata in termen de 2 zile lucratoare sau mai putin inainte de termenul planificat ne rezervam dreptul de a factura clientului 50%
din volumul timpului de consultant la care se adauga costurile de deplasare ce nu au putut fi anulate.§ 6 Instructaj, documentaţie şi dreptul de utilizare
Clientul obţine un drept de utilizare al programului pentru licentele cuprinse in contract, precum şi instrucţiunile şi documentaţia necesare în vederea utilizării. În acest caz este
vorba, cu excepţia software-ului de sistem, despre un drept de utilizare non-exclusiv, nontransmisibil. Clientul va putea să-şi creeze copii de siguranţă. Prin aceasta nu se aduce
atingere dreptului clientului de a vinde hardware-ul. La vânzarea de produse noi, documentele necesare în vederea utilizării includ documentaţii în limba germană, engleză
sau romana. În cazul în care acestea nu sunt puse la dispoziţie de către producător, vom atrage atenţia clientului în mod explicit asupra acestui fapt. Preţurile noastre nu includ
instructaj gratuit şi instalare pentru hardware şi software-ul livrat de noi. Aceste servicii trebuie comandate suplimentar si vor fi facturate de noi conform timpului consumat de
Medialine Eurotrade SRL sau de o terta parte contractata de furnizor.
Selecţia programelor şi consultanţa cu privire la aplicaţiile pe care clientul intenţionează să le utilizeze, precum şi instructajele, şcolarizările şi alte servicii de asistenţă ale clientului nu fac parte din prezentul contract. Acestea pot constitui obiectul unui contract separat. În lipsa unei asemenea convenţii, clientul este unic răspunzător pentru alegerea programelor şi a caracterului adecvat cu privire la aplicaţiile pe care intenţionează să le utilizeze.§ 7 Cuprinsul nivelului de performanta şi a funcţionalitatilor
Performanta si functionalitatea aparatelor si programelor furnizate sunt determinate conform descrierii actuale aferente produselor/ serviciilor furnizate si comunicate clientului la
momentul incheierii contractului. În cazuri speciale, convenţiile ce depăşesc acest cadru, de ex. supracapacitate, timpi de raspuns, compatibilitatea cu alte programe sau posibilităţi de conectare în reţea vor fi stabilite în scris în funcţie de specificul situaţiei existente la client.
Aceleaşi condiţii sunt valabile şi referitor la adaptări individuale ale programelor specifice clientului sau la alte condiţii speciale de implementare.§ 8 Garanţie
Pretentiile clientului cu privire la viciile materiale se prescriu dupa 24 de luni – in cazul persoanelor fizice si dupa 6 luni – in cazul persoanelor juridice de la predarea marfurilor.
Clientul este obligat să sesizeze în scris viciile descoperite cel târziu în termen de zece zile. Garanţia se consideră a fi una de tipul Bring-In. În cazul în care nu s-a convenit în mod diferit, bunurile defectuoase trebuie să fie returnate firmei Medialine Eurotrade SRL fără taxe de transport. Pentru realizarea garantiei societatea Medialine Eurotrade SRL are dreptul de a alege intre remedierea defectului sau livrarea unui produs nou. Din punct de vedere al realizării ulterioare, clientul va trebui să stabilească în sarcina noastră un termen rezonabil de minim două săptămâni. Piesele sau bunurile înlocuite în vederea înlăturării viciilor ne vor fi returnate. Clientul nu poate emite pretenţii cauzate de vicii atunci când o anumită eroare a apărut la obiectul contractului ca urmare a unor influenţe externe, mecanice sau chimice, tratamente neconforme sau suprasolicitare aplicate obiectului contractului, reparaţii, mentenanţă sau îngrijire a obiectului achiziţiei de către terţe părţi resp. de către persoane ce nu au fost autorizate de către noi. Garantia nu se aplica nici in cazul montarii de componente, accesorii sau materiale consumabile în obiectul achiziţiei, instalarii de software sau conectarii la o bază de date, a căror utilizare nu a fost autorizată din partea noastră, sau modificarii obiectului achiziţiei într-un mod ce nu a fost aprobat de noi, nerespectarii prevederilor referitoare la tratarea, mentenanţa şi îngrijirea obiectului achiziţiei (de ex. instrucţiunile de operare), în special nerespectarea intervalelor de mentenanţă prevăzute prin prevederile stipulate în acest sens. În cazul în care clientul, în calitate de agent economic, emite pretenţii de garanţie faţă de furnizor în baza unor declaraţii publice ale furnizorului sau ale prepuşilor săi, în special în cadrul publicităţii sau la etichetarea cu privire la anumite proprietăţi (conform legislatiei in vigoare), acesta va trebui să certifice că aceste declaraţii au fost determinante din punct de vedere cauzal pentru decizia sa de cumpărare. Nu ne asumăm responsabilitatea faţă de agenţi economici pentru declaraţii şi informaţii publicitare ale terţilor.§ 9 Rezerva de proprietate
Ne rezervăm dreptul asupra proprietăţii mărfurilor livrate până la îndeplinirea integrală a pretenţiilor referitoare la preţul de achiziţie şi a altor revendicări faţă de client cu privire la obiectul achiziţiei. În cazul comercianţilor ne rezervăm dreptul de proprietate asupra mărfurilor livrate până la îndeplinirea integrală a tuturor cerinţelor principale şi accesorii –
chiar viitoare sau condiţionate – ce decurg din prestaţiile şi livrările noastre. Ne obligăm să eliberăm mărfurile supuse rezervei de proprietate în asemenea măsură, astfel încât valoarea mărfurilor să se situeze cu cel mult de 20% peste revendicările noastre. Referitor la mărfurile aflate sub rezerva proprietăţii sau la alte garanţii, clientul se obligă să ne aducă de îndată la cunoştinţă orice măsuri de executare silită din partea terţilor, transmiţându-ne în acest sens şi documentele necesare în vederea unei intervenţii; aceasta se aplică şi în cazul impedimentelor de orice alta natură care ne pot afecta drepturile noastre asupra bunurilor pentru care ne-am pastrat rezerva proprietatii.§ 10 Răspundere
Pretenţiile clientului cu privire la despăgubiri cauzate de încălcări ale obligaţiilor sunt excluse indiferent de motivul legal, în special în baza imposibilităţii, întârzierii, încălcării unor obligaţii contractuale secundare, prestaţii defectuoase, alte obligaţii şi acţiuni neautorizate. Clientul va trebui să se îngrijească de asigurarea corespunzătoare a datelor, trebuind să fie capabil să-şi restaureze datele în regie proprie. Firma Medialine Eurotrade SRL exclude orice răspundere pentru pretenţii puse pe seama datelor pierdute. Aceasta nu se aplică în următoarele cazuri: a) Pentru cazuri de periclitare a vieţii, vătămări corporale sau a sănătăţii persoanelor fizice;
b) pentru orice alte daune, atunci când acestea sunt cauzate de o abatere intenţionata sau Medialine Eurotrade SRL, c) s-a constatat o abatere voluntară sau din neglijenţă gravă de la o obligaţie principala (obligatia primara a contractului), comisă chiar şi de către prepuşi simpli prin care s-a lezat o obligaţie contractuală esenţială (obligaţii primare – în special obligaţia cu privire la prestaţiile principale) sau oricare dintre obligatiile cuprinse in b).
În cazurile b) şi c) răspunderea este limitată din punct de vedere al cuantumului la despăgubirea valorii de inlocuire a bunului deteriorat, se cifrează însă la cel mult 30% din
valoarea sumei contractuale în cauză. Atunci când răspunderea a fost exclusă sau limitată conform celor menţionate anterior, aceasta este valabila şi pentru răspunderea personală a angajaţilor, lucrătorilor, colaboratorilor, reprezentanţilor şi a prepuşilor Medialine. Pentru produsele DSL, WLAN şi VoIP sunt aplicabile, suplimentar, termenii şi condiţiile generale din secţiunea DSL, W-Lan şi VoIP.§ 11 Instanţa competentă, locul de realizare, legislaţia aplicabilă
Locul de realizare al tuturor obligaţiilor ce decurg din raportul contractual este Bucuresti, Romania. Pentru toate disputele civile vor fi aplicate jurisprudenta si legislatia Romaniei.§ 12 Posibilitatea de cesionare
Drepturile bilaterale ce decurg din contract pot fi cesionate numai prin acordul ambelor părţi.§ 13 Recrutarea de colaboratori
Beneficiarului îi este interzis, pe o perioadă de 12 luni după atribuirea contractului, precum şi în timpul valabilităţii unei relaţii comerciale active cu Medialine Eurotrade SRL, să
recruteze personal sau prin intermediul unei terţe părţi recrutarea unui colaborator, care se află într-o relaţie contractuală cu cealaltă parte, respectiv să încadreze/angajeze direct sau indirect un asemenea colaborator. Pentru fiecare caz de contravenţie, clientul va plăti către Medialine o amendă contractuală în cuantum de 50.000,00 €.§ 14 Clauza de salvgardare
În cazul în care o anumită dispoziţie din cadrul acestor condiţii şi al convenţiilor încheiate ulterior sunt sau devin fără efect, prin aceasta nu se va aduce atingere valabilităţii restului contractului. Download Termeni si conditii Medialine
nach oben button
↑ Back To Top ↑